Naprapaatin vastaanotolla

Naprapaatin vastaanotolle voit hakeutua, kun epäilet kärsiväsi tuki- ja liikuntelinperäisestä kivusta tai ongelmasta. Vastaanotollani pyrin aina saamaan kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Tämän takia ensimmäisen käynnin aikana anamneesin eli esitietojen kerääminen on erityisen tärkeää. Kaikki uudet asiakkaat täyttävät esitietolomakkeen, johon kirjataan taustatietoja esimerkiksi sairauksista, lääkityksistä ja vaivan luonteesta. Vastaanottokäynti alkaa haastattelulla, jonka aikana asiakas saa omin sanoin kuvata vaivaansa ja siihen liittyviä tekijöitä.

Vastaanotollani pyrin saamaan kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Tämän takia ensimmäisen käynnin aikana anamneesin eli esitietojen kerääminen on erityisen tärkeää.

Ensimmäisen käynnin aikana käytän tarvittavan ajan kliiniseen tutkimiseen. Tutkiminen koostuu erilaisista testeistä, joiden tarkoitus on selvittää kivun aiheuttaja. Kliinisen tutkimuksen pohjalta pyrin luomaan niin kutsutun työdiagnoosin. Naprapaatti ei siis anna varsinaista diagnoosia asiakkaalle, sillä se on lääkärien tehtävä, vaan työdiagnoosi on arvio kivun lähteestä ja syistä sen taustalla. Työdiagnoosi vaikuttaa siihen, miten vaivaa lähdetään hoitamaan. Huolellisella tutkimuksella pyritään poissulkemaan sellaiset vaivat, jotka eivät kohdistu tuki- ja liikuntaelimistöön tai vaativat lääkärin konsultaatiota. Tutkimisen aikana havainnoidaan myös niitä tekijöitä, jotka ovat altistaneet tuki- ja liikuntaelinvaivalle.

Jos esteitä hoidolle ei ole, kliinisen tutkimisen jälkeen voidaan aloittaa varsinainen hoito. Se sisältää erilaisia passiivisia hoitomenetelmiä, kuten pehmytkudoskäsittelyä, erilaisia venytystekniikoita, nivelten mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikoita sekä fysikaalisia hoitoja. Manuaalisen käsittelyn tavoitteena on vähentää kipua ja palauttaa kehon toimintaa.

Useinmiten tuki- ja liikuntaelin vaivat vaativat myös harjoitusterapiaa tukemaan manuaalista hoitoa. Harjoitusterapia perustuu aktiiviseen tekemiseen. Kroonisissa kiputiloissa sen rooli on erityisen korostunut. Harjoitusterapiaan saa ohjeistuksen vastaanottokäynnin yhteydessä. Käytännössä asiakas saa ohjeistusta koti- tai kuntosaliharjoitteluun ja päivittäiseen liikkumiseen.

Tervetuloa vastaanotolle!